Hallituksen esitys laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

PLM002:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on valmistella uutta naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan järjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero PLM002:00/2021

Asianumerot VN/901/2021

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 14.9.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2021
  42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 10/2022

Uusi laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla kumottaisiin samanniminen voimassa oleva laki. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva lainsäädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi ja samalla muutenkin lakiteknisesti ajantasaiseksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

VastuuministeriPuolustusministeri Kaikkonen

YhteyshenkilöJoona Lapinlampi, puolustusministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on valmistella uutta naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan järjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Lisää aiheesta