Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain kehittäminen 2022

PLM004:00/2022 Säädösvalmistelu

Puolustusvoimien ampuma-aseiden ja patruunoiden käytön mahdollistaminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutustoiminnassa. Yhdistyksen ulkomailla tapahtuvan koulutuksen sääntelyn tarkentaminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero PLM004:00/2022

Asianumerot VN/10777/2022

Asettaja puolustusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 20.4.2022 – 23.5.2022

Asettamispäivä 20.4.2022

Lainvalmistelu

HE laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  21/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  25.5.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 98/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetuttua lakia ja ampuma-aselakia. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden käyttäminen Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänään järjestämässä ampumakoulutuksessa. Lisäksi esityksen tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisemman ampumakoulutuksen järjestäminen kyseisessä toiminnassa. Edelleen esityksen tarkoituksena on mahdollistaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle osallistujien lähettäminen ulkomaisten asevoimien ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämään sotilaalliseen koulutukseen.

VastuuministeriPuolustusministeri Kaikkonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja valmistella tarvittavat säädösmuutokset:
1) Puolustusvoimien ampuma-aseiden käytön mahdollistamiseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa;
2) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämän sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen laajentamiseksi;
3) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ulkomailla tapahtuvan koulutustoiminnan laajentamiseksi ja
4) muut kiireellisesti valmisteltavissa olevat tärkeät muutostarpeet.
Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Puolustusvoimien ampuma-aseiden ja patruunoiden käytön mahdollistaminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutustoiminnassa. Yhdistyksen ulkomailla tapahtuvan koulutuksen sääntelyn tarkentaminen.

Lisää aiheesta