Venäjän kansalaisten ja venäläisten oikeushenkilöiden kiinteistönhankintojen täyskieltoa koskevan lainsäädännön valmistelu

PLM005:00/2023 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on arvioida Venäjän kansalaisiin ja venäläisiin oikeushenkilöihin kohdistuvaa kiinteistönhankinnan täyskieltoa ja valmistella mietintö, joka sisältää ehdotuksen täyskiellon toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi mahdollisin poikkeuksin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM005:00/2023

Asianumerot VN/30610/2023

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.11.2023 – 15.4.2024

Asettamispäivä 17.11.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on arvioida Venäjän kansalaisiin ja venäläisiin oikeushenkilöihin kohdistuvaa kiinteistönhankinnan täyskieltoa ja valmistella mietintö, joka sisältää ehdotuksen täyskiellon toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi mahdollisin poikkeuksin.

Lähtökohdat

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattuna tavoite, jonka mukaan hallitus tarkastelee EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tahojen kiinteistönhankintaa ja -hallintaa koskevan sääntelyn riittävyyttä. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuudet nykyistä tehokkaampaan jälkikäteiseen puuttumiseen ja kontrolliin yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeisen omaisuuden osalta.

Puolustusministeriössä on aiemmin ollut vireillä hanke Venäjän kansalaisiin kohdistuvista kiinteistö-hankinnan lisärajoituksista. Aiemmassa hankkeessa päädyttiin siihen, että täyskiellosta tulisi tarvittaessa säätää omassa erillislaissaan. Puolustusministeriö on nyt käynnistämässä säädöshankkeen, jossa keskitytään tietyin poikkeuksin tapahtuvaan Venäjän kansalaisten kiinteistökauppojen rajoittamiseen lailla.

Hankkeen taustalla on Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta johtuva turvallisuustilanteen yhä kiristynyt luonne. On nähtävissä, että 30.9.2022 voimaantulleet ja kesällä 2023 yhä kiristyneet maahantulorajoitukset ovat tosiasiallisesti lopettaneet tavallisten kansalaisten rajan takaa tekemät kiinteistökaupat. Vastaavasti yhä toteutuvat kaupat ovat vaatineet puolustusministeriöltä entistä enemmän selvittämistä.