Pelastustoimen kansallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

SM002:00/2020 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on tarkastella pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita sekä valmistella pelastustoimen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma. Työryhmä toimii myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana arvioitaessa pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM002:00/2020

Asianumerot VN/6181/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 13.5.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on järjestää sisäasiainhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittely pelastustoimen osalta sekä valmistella pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita sekä valmistella pelastustoimen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma. Työryhmä toimii myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana arvioitaessa pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Lähtökohdat

Tilannekuva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta pelastustoimessa on epätarkka, jolloin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista alalla on tarve kartoittaa osallistamalla työhön pelastustoimi laaja-alaisesti.

Lisää aiheesta