Maahantulon välineellistämisen torjuminen ja rajaturvallisuuden vahvistaminen

SM004:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella lakimuutokset, joiden avulla voidaan tehokkaasti torjua maahantulon välineellistämisen muodossa Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM004:00/2024

Asianumerot VN/5349/2024

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.2.2024 – 17.7.2024

Asettamispäivä 19.2.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.5.2024
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.5.2024
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 68/2024

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sanna Palo, Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella lakimuutokset, joiden avulla voidaan tehokkaasti torjua maahantulon välineellistämisen muodossa Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta. Valmistelussa huomioidaan viranomaisten toimintamahdollisuudet myös maahantulon välineellistämisen vakavimmissa tilanteissa. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus säätää asiasta tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella lakimuutokset, joiden avulla voidaan tehokkaasti torjua maahantulon välineellistämisen muodossa Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta.

Lähtökohdat

Turvallisuustilanne Euroopassa ja Suomen lähialueilla on epävakaa ja turvallisuusympäristön jännitteet heijastuvat Suomen rajaturvallisuustilanteeseen itärajalla. Suomi on ollut syksystä 2023 alkaen välineellistetyn maahantulon kohteena. Maahantulon välineellistäminen on yksi keinoista pyrkiä vaikuttamaan Suomen ja EU:n rajaturvallisuuteen, kansalliseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen. Suomen on varauduttava siihen, että painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Lisää aiheesta