Poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuus

Lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen maksutonta poliisin virka-apua koskeva hanke

SM023:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa ja selventää poliisin antaman virka-avun kustannuksia koskevaa sääntelyä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM023:00/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.10.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 13.10.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 297
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan poliisin antaman virka-avun maksuttomuutta koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat tehokkaan viranomaistoiminnan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi erityisesti lastensuojelua ja sosiaalipäivystystä koskevissa virka-aputehtävissä.

Hankkeen tarkoituksena on laatia lisäksi laintasoinen sääntely poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa ja selventää poliisin antaman virka-avun kustannuksia koskevaa sääntelyä.

Lisää aiheesta