Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelu

SM024:00/2012 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä tehokkaimpia ilma-aseita ja eräitä jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen. Ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistaminen koordinoidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristöministeriön ampumaratojen ympäristölupia koskevan uudistustyön kanssa. Kaasusumuttimien käyttöturvallisuutta koskevien säännösten uudistamistarve selvitetään. Tarve ampuma-aseiden säilyttämistä koskevien säännösten sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta koskevien säännösten muuttamiseen arvioidaan. Lisäksi kartoitetaan tarve ja keinot tehostaa virka- ja palvelusasetta sekä näitä kantavien henkilöiden henkilökohtaista sopivuutta koskevien tietojen vaihtamista eri viranomaisten välillä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM024:00/2012

Asianumerot

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.4.2012 – 3.4.2014

Asettamispäivä 25.4.2012

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 20/2014 Käsittelytiedot eduskunnassa
Hallituksen esitys 100/2015 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 317/2014

Hyväksytty säädös 763/2015
Hyväksytty säädös 764/2015
Hyväksytty säädös 765/2015
Hyväksytty säädös 766/2015
Hyväksytty säädös 767/20151305/2015
Hyväksytty säädös 1306/2016
Hyväksytty säädös 1307/2015

Tavoitteet ja tuotokset

Ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä tehokkaimpia ilma-aseita ja eräitä jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen. Ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistaminen koordinoidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristöministeriön ampumaratojen ympäristölupia koskevan uudistustyön kanssa. Kaasusumuttimien käyttöturvallisuutta koskevien säännösten uudistamistarve selvitetään. Tarve ampuma-aseiden säilyttämistä koskevien säännösten sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta koskevien säännösten muuttamiseen arvioidaan. Lisäksi kartoitetaan tarve ja keinot tehostaa virka- ja palvelusasetta sekä näitä kantavien henkilöiden henkilökohtaista sopivuutta koskevien tietojen vaihtamista eri viranomaisten välillä.

Lähtökohdat

Ampumaratojen perustamista koskevasta lupamenettelystä on säädetty senaatin asetuksessa ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta (21.11.1915). Säännös on vanhentunut ja puutteellinen.