Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen

Lainsäädännön kehittäminen laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi

SM025:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM025:00/2020

Asianumerot VN/6071/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 31.8.2020 – 31.3.2022

Asettamispäivä 31.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 186/2021

Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 215
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa täsmennetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) sääntelyä laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta.

Valmistellaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin (116/2002) säännökset, jotka antavat mahdollisuuden kasvattaa säilöönottokapasiteettia normaaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin.

Valmistellaan kansalliseen lainsäädäntöön säännökset Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tukeen turvautumisesta. Sääntelyn taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Lähtökohdat

Vuonna 2015 Suomeen saapui äkillisesti suuri määrä turvapaikanhakijoita pääosin Ruotsin kautta ja myös Venäjältä. Valtakunnallista ja alueellista valmiussuunnittelua on vuoden 2015 tapahtumien jälkeen edistetty ja viranomaisten osaamista, riskien arviointia ja keskinäistä yhteistyötä kehitetty. Maahanmuuttovirasto on päivittänyt valmiussuunnitelmaansa ja tukenut alueellista valmiussuunnittelua yhteistyössä alueviranomaisten kanssa. On myös tunnistettu lainsäädännön muutostarpeita normaaliolojen häiriötilanteiden hallinnan parantamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.