Lainsäädäntöhanke Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

SM027:00/2021 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan hallituksen esityksen Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM027:00/2021

Asianumerot VN/28384/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 20.12.2021 – 17.5.2024

Asettamispäivä 20.12.2021

Lainvalmistelu

HE Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 48/2023
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 49/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  30.11.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 25/2024

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Ruotsin välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen. Esitykseen sisältyy ehdotus sekamuotoiseksi voimaansaattamislaiksi, jossa säädetään sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisen lisäksi sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Poliisiyhteistyösopimuksen tarkoituksena on tehostaa maiden välistä poliisiyhteistyötä ja siten edelleen parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja tutkintaa maiden välisellä raja-alueella.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
puh. +358 295 488 568
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella hallituksen esitys, jolla eduskuntaa pyydetään hyväksymään poliisiyhteistyösopimus ja joka sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö on saatettava asialliselta sisällöltään sopusointuun sopimuksen kanssa.

Tiivistelmä

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan hallituksen esityksen Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Lähtökohdat

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat poliisiyhteistyösopimuksen 19.10.2021. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa maiden välistä poliisiyhteistyötä ja siten edelleen parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja tutkintaa. Sopimusta sovellettaisiin Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovellettaisiin Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla. Sopimus sisältää pääasiassa kahdenlaista yhteistyötä: pyynnöstä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet ja ilman pyyntöä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet.

Lisää aiheesta