Arpajaislain uudistukseen liittyvän voimaantulosäännöksen muuttaminen

SM027:00/2022 Säädösvalmistelu

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta annetun lain (1284/2021) voimaantulosäännöksen muuttamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM027:00/2022

Asianumerot VN/17296/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.6.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 22.6.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiina Tulirinta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautumisen osalta.

Tiivistelmä

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta annetun lain (1284/2021) voimaantulosäännöksen muuttamiseksi.

Lähtökohdat

Arpajaislaki (1047/2001) uudistettiin 1.1.2022 voimaan tulleella lailla 1284/2021 (HE 135/2021 vp). Lakimuutokseen sisältyvän voimaantulosäännöksen mukaisesti pelipisteissä tapahtuvaan pakolliseen tunnistautuneeseen rahapelaamiseen siirrytään raha-automaattipelaamista lukuun ottamatta vasta 1.1.2023 lukien. Käytännössä voimaantulosäännös tarkoittaa pelipisteissä myytäviä kuponkipelejä. Kuponkipeleillä tarkoitetaan veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelejä, joiden myynti tapahtuu Veikkaus Oy:n myyntipäätteellä. Voimaantulosäännös katsottiin tarpeelliseksi, sillä kuponkipelien pakollinen tunnistautuminen edellyttää Veikkaus Oy:n mukaan kaikkien pelipisteisiin sijoitettujen yhtiön myyntipäätelaitteiden ja taustaohjelmistojen uusimista. Muilta osin säännös pakollisesta tunnistautumisesta rahapelaamisen yhteydessä on jo tullut voimaan 1.1.2022. Niin sanottujen raaputusarpojen osalta pakollista tunnistautumista edellytetään voimaantulosäännöksen mukaan kuitenkin vasta 1.1.2024 alkaen.

Koronapandemian aiheuttamasta globaalista komponenttipulasta johtuen Veikkaus Oy:n myyntipäätelaitteiden valmistamisesta vastaava sopimuskumppani on ilmoittanut, että uusien myyntipäätteiden valmistus ei voi alkaa sopimuksen aikataulun mukaisesti. Komponenttipula on muodostanut esteen uusien myyntipäätteiden valmistamiselle, mikä on edellytys pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönotolle. Pakottavista olosuhteista johtuvan viivästymisen vuoksi arpajaislain voimaantulosäännökseen on tarpeen valmistella muutosehdotus pakollista tunnistautunutta pelaamista pelipisteissä koskevan säännöksen soveltamisajankohdan muuttamiseksi. Uusi soveltamisajankohta vastaisi pakollisen tunnistautumisen edellytyksenä olevan Veikkaus Oy:n myyntipäätelaiteuudistuksen muuttunutta toteutusaikataulua.

Lisää aiheesta