Hanke tilapäistä suojelua Suomessa saavien henkilöiden oleskelupien jatkumisesta

SM037:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmisteltavassa laissa säädettäisiin siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kuin tilapäinen suojelu jatkuu.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM037:00/2022

Asianumerot VN/24106/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.9.2022 – 29.12.2022

Asettamispäivä 6.9.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (tilapäinen suojelu)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.9.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  3.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 209/2022

Erillislaissa säädettäisiin siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kuin tilapäinen suojelu jatkuu.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeessa valmisteltavassa laissa säädettäisiin siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kuin tilapäinen suojelu jatkuu.

Lähtökohdat

Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi käyttöön otettu tilapäisen suojelun direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden myöntävän oleskeluluvan tilapäistä suojelua saaville henkilöille suojelun ajaksi. Neuvoston asiaa kosekvassa täytäntöönpanopäätöksessä määritelty suojelun aika on ensi vaiheessa 4.3.22– 4.3.23. Tämän jälkeen suojelun jatkuu 4.3.2024 asti, jos neuvosto ei tee päätöstä suojelun lakkaamisesta. Neuvosto voi vielä erikseen päättää pidentää tilapäisen suojelun voimassaoloa enintään yhdellä vuodella. Tilapäisen suojelun enimmäiskesto voi direktiivin mukaan olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Suomessa tilapäistä suojelua on tällä hetkellä annettu noin 37 800 henkilölle, ja vuoden 2022 loppuun mennessä määrän arvioidaan olevan noin 48 000. Tällä hetkellä tilapäistä suojelua Suomesta saavien henkilöiden oleskelulupien voimassaolo päättyy neuvoston täytäntöönpanopäätöksen ja ulkomaalaislain nojalla 4.3.2023.

Uusittavien oleskelulupien määrä ja lupien umpeutumisen samanaikaisuus sekä tilapäisen suojelun poikkeuksellinen luonne huomioiden normaali ulkomaalaislain mukainen jatkolupamenettely ei ole tarkoituksenmukaista. Valmistelun aikana havaittiin, että jo myönnettyjen oleskelulupien voimassaolon lisäksi oli tarpeen säätää myös ensimmäisen luvan voimassaolosta siten, että se voisi olla voimassa koko sen ajan, kuin suojelua annetaan. Näin vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan se, että lähellä 4 päivää maaliskuuta 2023 myönnetty lupa olisi voimassa vain hyvin lyhyen ajan. Valmistelussa myös päätettiin pitäytyä siinä pääsäännössä, että määräaikaisetkin poikkeukset säädetään siihen lakiin, johon ne liittyvät. Tästä syystä erillislain sijasta ehdotetaan ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.