Rokotehankintatyöryhmä

STM021:00/2011 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin tartuntatautilain 583/1986) 9 a §:n mukaan kuuluvien taloudellisesti merkittävien rokotehankintojen valmistelu. Näihin rokotehankintoihin kuuluvat esimerkiksi:
- kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet,
- puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen rokotuksissa käytettävät rokotteet,
- prepandeemiset ja pandeemiset rokotteet.
Käytännössä valmisteluun kuuluu
- asiantuntijoiden kuuleminen,
- tarjouspyyntökriteereiden arviointi,
- hankintapäätösten valmistelu tarjousten pohjalta,
- mahdollisen poikkeustoimimenettelyn (suorahankinta ja/tai väliaikainen sopimus)tarpeen arviointi kansallisen rokotusohjelman rokotteiden saannin ja lakisääteisen velvoitevarastoinnin turvaamiseksi,
- pandemiarokotteiden jonosopimuksen valmistelu,
- muista mahdollisista STM:n määräämistä, tähän aiheeseen liittyvistä tehtävistä huolehtiminen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM021:00/2011

Asianumerot

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2011 –

Asettamispäivä 29.3.2011

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on varmistaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien ja muiden rokotteiden saatavuus, mahdolliseen pandemiaan liittyviin rokotehankintoihin varautuminen sekä rokotteiden hankintapäätösten riippumaton ja laaja-alaisesti asiantunteva valmistelu.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin tartuntatautilain 583/1986) 9 a §:n mukaan kuuluvien taloudellisesti merkittävien rokotehankintojen valmistelu. Näihin rokotehankintoihin kuuluvat esimerkiksi:
- kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet,
- puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen rokotuksissa käytettävät rokotteet,
- prepandeemiset ja pandeemiset rokotteet.
Käytännössä valmisteluun kuuluu
- asiantuntijoiden kuuleminen,
- tarjouspyyntökriteereiden arviointi,
- hankintapäätösten valmistelu tarjousten pohjalta,
- mahdollisen poikkeustoimimenettelyn (suorahankinta ja/tai väliaikainen sopimus)tarpeen arviointi kansallisen rokotusohjelman rokotteiden saannin ja lakisääteisen velvoitevarastoinnin turvaamiseksi,
- pandemiarokotteiden jonosopimuksen valmistelu,
- muista mahdollisista STM:n määräämistä, tähän aiheeseen liittyvistä tehtävistä huolehtiminen.

Lähtökohdat

Kansanterveyslaitos on vuonna 2007 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen,jossa ehdotetaan rokotehankinnoista päättämisen siirtyvän ministeriöön. Tartuntatautilain (583/1986) 9 a §:n muutoksella rokotteiden hankintamenettely muutettiin siten, että taloudellisesti merkittävistä rokotehankinnoista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2011 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö toimii hankintayksikkönä ja siten tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen tekijänä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää siten esimerkiksi julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 16 §:ssä tarkoitetuista EU-kynnysarvot ylittävistä rokotehankinnoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii sosiaali-ja terveysministeriön rokotehankintapäätöksen toimeenpanosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päättää muista rokotehankinnoista, mutta sen on etukäteen ilmoitettava rokotehankinnasta sosiaali- ja terveysministeriölle.