Sosiaaliturvakomitea

STM031:00/2020 Toimielin

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero STM031:00/2020

Asianumerot VN/1646/2020

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.3.2020 – 31.3.2027

Asettamispäivä 23.3.2020

Toimielimen tyyppi Komitea

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Sosiaaliturvan uudistaminen

Keino Käynnistetään sosiaaliturvauudistus

Yhteyshenkilö
Milja Tiainen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 163 579
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Lähtökohdat

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja palveluista. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen. Ikärakenteen muutos lisää entisestään palvelujen tarvetta ja haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.