Asiakastietolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi

STM066:00/2019 Säädösvalmistelu

Terveydenhuollossa käytetään laajasti valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja. Lakiin ehdotettavat muutokset loisivat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa sekä asiakastiedon joustavalle käsittelylle sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM066:00/2019

Asianumerot STM/2554/2019 , VN/12603/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2019 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.6.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2020
  45/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.11.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 71/2021

Asiakastietolakia on valmisteltu rauenneen HE 300/2018 pohjalta, joka käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa alkuvuodesta 2019. Terveydenhuollossa on siirrytty käyttämään valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja. Lakiin ehdotettavat muutokset luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Lakiehdotus sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja omatietovarantoon.

VastuuministeriPerhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

YhteyshenkilöAnna Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Joni Komulainen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 50 516 7402
[email protected]

Tiivistelmä

Terveydenhuollossa käytetään laajasti valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja. Lakiin ehdotettavat muutokset loisivat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa sekä asiakastiedon joustavalle käsittelylle sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lähtökohdat

Asiakastietolakia on valmisteltu rauenneen HE 300/2018 pohjalta, joka käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa alkuvuodesta 2019. HE-luonnokseen on tehty perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja eräitä muita täsmennyksiä. Lisäksi on otettu huomioon sen jälkeen voimaan tullutta/tulevaa lainsäädäntöä sekä Rinteen hallitusohjelman kirjauksia.