Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

STM072:00/2012 Toimielin

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta sekä tehdä kehittämisehdotuksia;
2) edistää yhteistyötä sovittelun kehittämisessä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;
3) seurata ja edistää lain yhdenmukaisten soveltamiskäytäntöjen toteutumista;
4) tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoiminnan ohjeistamiseen;
5) seurata sovittelun kansainvälistä kehitystä ja osallistua sovittelua koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön; sekä
6) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteen toteuttamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM072:00/2012

Asianumerot

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2013 – 31.12.2015

Asettamispäivä 5.12.2012

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää sovittelun laaja-alaista kehittämistä.

Tiivistelmä

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta sekä tehdä kehittämisehdotuksia;
2) edistää yhteistyötä sovittelun kehittämisessä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;
3) seurata ja edistää lain yhdenmukaisten soveltamiskäytäntöjen toteutumista;
4) tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoiminnan ohjeistamiseen;
5) seurata sovittelun kansainvälistä kehitystä ja osallistua sovittelua koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön; sekä
6) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteen toteuttamiseksi.

Lähtökohdat

Laissa rikos- ja riita-asiain sovittelusta (1015/2005) todetaan, että sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta.