Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli

STM087:00/2019 Säädösvalmistelu

Puretaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työnteon estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Mallin valmistelu keskeytettiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM087:00/2019

Asianumerot STM/2679/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.9.2019 – 1.1.2025

Asettamispäivä 22.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Lainvalmistelu

HE työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Säädetään työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen lineaarisesta yhteensovittamisesta. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voisi ansaita suojaosuuteen saakka eläkkeen pienentymättä ja suojaosuuden ylityttyä eläke pienenisi lineaarisesti. Voimaantulo 1.1.2025.

VastuuministeriSosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistellaan hallituksen esitys työkyvyttömyyseläkkeen lineaariseksi malliksi.

Tiivistelmä

Puretaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työnteon estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Mallin valmistelu keskeytettiin.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukainen hanke kannustinloukkujen purkamiseksi.