Tartuntatautien neuvottelukunta

STM089:00/2010 Toimielin

Tartuntatautien neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tartuntatautien vastustamistyön toteutumista,

2)tehdä tarvittaessa ehdotuksia tartuntatautien vastustamistyön ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisestä,

3)antaa lausuntoja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvistä kysymyksistä,

4) seurata maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta,

5)antaa lausunto valtakunnallisista rokotusohjelmista,

6)antaa sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntija-apua poikkeuksellisten valta-kunnallisten epidemioiden torjunnassa sekä

7)suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tartuntatautien vastustamistyötä koskevat tehtävät.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM089:00/2010

Asianumerot

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2010 – 31.10.2013

Asettamispäivä 21.10.2010

Tavoitteet ja tuotokset

Katso tehtävät.

Tiivistelmä

Tartuntatautien neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tartuntatautien vastustamistyön toteutumista,

2)tehdä tarvittaessa ehdotuksia tartuntatautien vastustamistyön ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisestä,

3)antaa lausuntoja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvistä kysymyksistä,

4) seurata maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta,

5)antaa lausunto valtakunnallisista rokotusohjelmista,

6)antaa sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntija-apua poikkeuksellisten valta-kunnallisten epidemioiden torjunnassa sekä

7)suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tartuntatautien vastustamistyötä koskevat tehtävät.

Lähtökohdat

Asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta (834/1992)