Valtiosihteerityöryhmän asettaminen itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämiseksi

TEM046:00/2022 Toimielin

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 13.5.2022, että hallitus selvittää ja valmistelee syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Ministeriryhmä päätti asettaa valtiosihteerityöryhmän valmistelua varten.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM046:00/2022

Asianumerot VN/16546/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.6.2022 –

Asettamispäivä 2.6.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Marjukka Aarnio, Teollisuusneuvos
puh. +358 295 047 150
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

1. Muodostaa laaja-alainen tilannekuva kriisin suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista itäisessä Suomessa hyödyntäen muun muassa käynnissä olevia selvitystöitä.
2. Arvioida itäisen Suomen vaikutusta laajemmin olennaisiin logistiikka- ja arvoketjuihin sekä keskeisiin elinkeinosektoreihin.
3. Kartoittaa pitkällä tähtäimellä itäisen Suomen elinvoimaa lisääviä tekijöitä.
4. Kuulla laajasti eri toimijoita ja käydä aktiivista vuoropuhelua, myös poikkihallinnollisesti.
5. Tarkastella eri rahoitusinstrumenttien käyttöä kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja uusiin kehitysmahdollisuuksiin tarttumiseksi.
6. Esittää tilannekuvan ja arvion perusteella näkemys itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä, niiden kiireellisyydestä ja suuntaamisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tiivistelmä

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 13.5.2022, että hallitus selvittää ja valmistelee syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Ministeriryhmä päätti asettaa valtiosihteerityöryhmän valmistelua varten.

Lähtökohdat

Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta aiheutuvat ongelmat arvioidaan olevan monin osin vasta edessäpäin, ja niihin liittyy epävarmuutta esimerkiksi laajuuden osalta. Ensivaiheessa suoria vaikutuksia näyttäisi kohdistuvan itäiseen Suomeen, mutta myös muilla alueilla on eri asteisia vaikutuksia nähtävissä.

Lisää aiheesta