Yrittäjyyden neuvottelukunta

TEM057:00/2022 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut yrittäjyyden neuvottelukunnan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä syksyllä 2022. Neuvottelukunta perustuu valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksen toimenpiteisiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM057:00/2022

Asianumerot VN/17618/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.10.2022 – 2.10.2025

Asettamispäivä 1.9.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.1 Nostetaan yrittäjyyden ja omistajuuden arvostusta

Yhteyshenkilö
Natalia Härkin, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 047 168
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Yrittäjyyden neuvottelukunnan tehtävät ovat:

1. Toimia neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.
2. Tuoda valmisteluun keskeisen sidosryhmän – yrittäjien - näkökulmat ja palautteet sekä antaa ehdotuksia ministeriöille/valtioneuvostolle tarvittavista toimista.
3. Keskustella yrittäjyyspolitiikan kehittämisen kysymyksistä sekä edistää poikkihallinollista yhteistyötä.
4. Seurata ja ennakoida yrittäjyyden toimintaympäristön kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta sekä tunnistaa tarvittavia toimia kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.
5. Vaikuttaa yrittäjyyden tavoitteisiin hallituskausittain muun muassa tunnistamalla tärkeimmät toimenpiteet kilpailukykyisen ja vakaan yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut yrittäjyyden neuvottelukunnan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä syksyllä 2022. Neuvottelukunta perustuu valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksen toimenpiteisiin.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen yrittäjyydestä 21.4.2022, viime hallituskaudella.

Yrittäjyyden periaatepäätöksen mukaisesti käynnistetään yrittäjyyden neuvottelukunta vastaamaan periaatepäätöksen toteuttamisesta ja seuraamisesta sekä sidosryhmäyhteistyön edistämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä on voimassa 31.12.2027 asti.

Lisätietoja

Lisää aiheesta