Työntekijän oleskeluluvan palkkaraja

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

TEM076:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa asetetaan 1600 euron tuloraja työntekijän oleskelulupaan ja lisätään asetuksenantovaltuutus, jonka nojalla tulorajasta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM076:00/2023

Asianumerot VN/24082/2023

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.9.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 4.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (Työntekijän oleskeluluvan palkkaraja)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.9.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 9/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.6.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Asetetaan työntekijän oleskelulupaan 1 600 euron tuloraja ja lisätään lakiin asetuksenantovaltuutus.

VastuuministeriTyöministeri Satonen

YhteyshenkilöAriann Grandell, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeessa asetetaan 1600 euron tuloraja työntekijän oleskelulupaan ja lisätään asetuksenantovaltuutus, jonka nojalla tulorajasta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella.

Lisää aiheesta