Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu

Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu

TEM084:00/2020 Kehittäminen

Valtioneuvosto valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategia kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästölähteet (päästökauppasektori, taakanjakosektori, maan-käyttösektori) ja nielut (maankäyttösektori). Strategian toimista tehdään myös sukupuolivaikutusten arviointi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Keino Päivitetään ilmasto- ja energiastrategia

Tavoitteet ja tuotokset

Päähuomio sekä strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa, että niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttämiseen ja hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategia kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästölähteet (päästökauppasektori, taakanjakosektori, maan-käyttösektori) ja nielut (maankäyttösektori). Strategian toimista tehdään myös sukupuolivaikutusten arviointi.

Lähtökohdat

Ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta on linjattu Sanna Marinin hallitusohjelmassa.

Lisätietoja