Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

TEM091:00/2021 Kehittäminen

Yrittäjyysstrategian toiminnallistamiseksi on laadittu valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä (2022 – 2027). Periaatepäätökseen on nostettu valmistelusta keskeisimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja joiden toteutus edellyttää toimia läpi valtioneuvoston sekä jatkuvuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM091:00/2021

Asianumerot VN/27217/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.10.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 23.8.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvoston periaatepäätöksen yrittäjyydestä tavoitteena on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomi on hyvä toimintaympäristö yrityksille. Tavoitteena on myös lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta kansainväliset osaajat ja opiskelijat haluavat työllistyä tai toimia yrittäjinä Suomessa sekä lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten investointien kohdemaana.

Periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa tavoitteet ja toimet, joilla yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tukea pitkäjänteisesti eri hallinnon aloilla. Päätös pohjautuu aiemmin laadittuun yrittäjyysstrategiaan, jossa tunnistettiin yrittämiseen liittyviä haasteita ja toimia, joilla niihin voidaan vastata.

Tiivistelmä

Yrittäjyysstrategian toiminnallistamiseksi on laadittu valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä (2022 – 2027). Periaatepäätökseen on nostettu valmistelusta keskeisimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja joiden toteutus edellyttää toimia läpi valtioneuvoston sekä jatkuvuutta.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä toiminnallistaa yrittäjyysstrategian linjauksia ja tavoitteita. Periaatepäätökseen on nostettu valmistelusta keskeisimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja joiden toteutus edellyttää toimia läpi valtioneuvoston sekä jatkuvuutta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta