Hallituksen esitys yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

TEM114:00/2021 Säädösvalmistelu

Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta, joka lisäisi ilmoitettavien yrityskauppojen määrää.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM114:00/2021

Asianumerot VN/32496/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.12.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laiksi kilpailulain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 185/2022

Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta. Muutoksen johdosta KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Muutos lisäisi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavien kauppojen määrää.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöIiro Ihanamäki, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys kilpailulain 22 §:n ja eräiden muiden kilpailulain pykälien muuttamisesta.

Tiivistelmä

Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta, joka lisäisi ilmoitettavien yrityskauppojen määrää.

Lähtökohdat

Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouteen nähden ja niiden alle jää toimialoja ja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Lisäksi liikevaihtoperusteiset rajat eivät sovellu ongelmitta yrityskauppoihin, joissa yrityksen taloudellinen merkitys markkinoilla ei perustu sen liikevaihtoon.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.