Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

TEM133:00/2020 Säädösvalmistelu

Ehdotetaan työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten covid-19-pandemiaan liittyvien säännösten voimassaolon osittaista jatkamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien hoitamiseen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM133:00/2020

Asianumerot VN/24371/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.11.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  47/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.11.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamiseen Covid-19 –pandemian aikana.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöEeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 082
[email protected]

Tiivistelmä

Ehdotetaan työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten covid-19-pandemiaan liittyvien säännösten voimassaolon osittaista jatkamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien hoitamiseen.

Lähtökohdat

Covid-19-pandemian pitkittyessä työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten pandemiaan liittyvien säännösten voimassaoloa on tarpeen osittain jatkaa.