HE kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta

Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

UM009:00/2019 Säädösvalmistelu

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM009:00/2019

Asianumerot VN/13494/2022

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.8.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Tavoite Suomi vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä

Keino Haetaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä vuosiksi 2022–2024

Lainvalmistelu

HE kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  19/2022
  22/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  2.6.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen ja saattaminen voimaan Suomen osalta. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).

VastuuministeriUlkoministeri Haavisto

YhteyshenkilöTuomas Kaivola, ulkoministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pilvi Rämä, Lainsäädäntösihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen ja saattaminen voimaan Suomen osalta.

Tiivistelmä

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko.

Lähtökohdat

Suomi on allekirjoittanut kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 6. helmikuuta 2007.

Suomi on saanut useita suosituksia YK:n sopimusvalvontaelimiltä yleissopimuksen hyväksymiseksi. Lisäksi YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR) Suomelle on annettu useita suosituksia yleissopimuksen hyväksymiseksi.

Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).

Lisätietoja

Lisää aiheesta