Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

UM016:00/2021 Säädösvalmistelu

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaominaisuuksista. Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös digitaalisen leiman käyttöönotosta yhtenäisessä viisumin kaavassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero UM016:00/2021

Asianumerot

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.11.2021 – 29.4.2022

Asettamispäivä 1.11.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.2.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 30/2022

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaominaisuuksista. Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös digitaalisen leiman käyttöönotosta yhtenäisessä viisumin kaavassa.

VastuuministeriUlkoministeri Haavisto

YhteyshenkilöMinna-Kaisa Liukko, ulkoministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen pääasiallinen tavoite on komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisten vaatimusten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen ulkomaalaislaissa. Esityksessä ehdotetaan, että Digi- ja väestötietovirasto tuottaisi viisumin digitaalisen leiman varmenteen, jonka avulla varmennetaan, ettei viisumissa olevia tietoja muuteta oikeudettomasti.

Tiivistelmä

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaominaisuuksista. Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös digitaalisen leiman käyttöönotosta yhtenäisessä viisumin kaavassa.

Lähtökohdat

Lakimuutoksella täytäntöönpannaan komission täytäntöönpanopäätöksen edellyttämät toimet .

Lisää aiheesta