Maakuntien viitearkkitehtuurin työryhmä

VM040:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM040:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.5.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 27.4.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Muodostaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta.
Muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toimintaympäristöstä ja maakunnan prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin.
Suunnitella maakuntien yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut.
Suunnitella malli maakuntien tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan.
Auttaa maakuntavalmistelijoita soveltamaan yhteisesti suunniteltuja toimintamalleja maakunnan toiminnan järjestämisessä.

Lähtökohdat

Hallituksen 12.9.2016 strategiaistunnossa tekemien linjausten mukaan maakunta- ja sote-uudistuksessa on tärkeää toteuttaa uudella tavalla julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointi ja kehittää julkista hallintoa yhtenäisenä,
asukkaiden ja yritysten sekä muiden yhteisöjen toimintaa edistävänä digitaalisena palvelualustana. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena olevan asiakaskeskeisen palveluintegraation onnistuminen vaatii mahdollisimman
täydellistä tietojen ja tietojärjestelmien integraatiota. Näiden saavuttaminen edellyttää valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä yli toimiala- ja hallinnonalarajojen.
Maakuntadigi -ryhmän työskentelyssä maakuntauudistuksen ICTpalvelujen järjestämiseen liittyvien tehtävien ohjauksen jatkosuunnittelua varten tehdyissä linjauksissa (4.10.2016) asetettiin tavoitteeksi maakuntien yhtenäisen arkkitehtuurin suunnittelu. Maakuntauudistuksen projektiryhmä
linjasi kokouksessaan 20.12.2016 maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu käynnistämisestä.