Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelu; valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttaminen

VM058:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM058:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu – 19.12.2017

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 70/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 122/2017

Hyväksytty säädös 948/2017
Hyväksytty säädös 949/2017
Hyväksytty säädös 950/2017
Hyväksytty säädös 951/2017
Hyväksytty säädös 952/2017

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (luku 11 Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka s. 34) mukaisesti hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Valtiovarainministeriö 2.2.2015 asetti kaksoiskansalaisuuden merkitystä valtion virkaan nimitettäessä selvittävän työryhmän, joka on 8.6.2015 luo-vuttanut muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmän keskeiset ehdo-tukset ovat muistion sivulla 44 (hyperlinkki muistioon https://www.edilex.fi/ministerioiden_julkaisut/15359.pdf ).

Työryhmän selvitysten pohjalta valtiovarainministeriö on yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käynnistänyt työryhmän ehdotusten mukaisten säädösmuutosten valmistelun.