Eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioiva työryhmä

VM070:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM070:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.6.2017 – 30.4.2018

Asettamispäivä 2.6.2017

Yhteyshenkilö
Jaana Mikkola, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää eri sijoitusmuotojen sekä kertamaksullisen eläkkeen verokohtelua. Selvityksen kohteena ovat erityisesti sijoitusrahastot ja niihin tehdyt sijoitukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastorakenteiden verokohtelun arviointi.

Työryhmä arvioi nykyisen verokohtelun toimivuutta ja ajantasaisuutta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuutta. Kertamaksullisten eläkkeiden osalta työryhmä laatii ehdotuksen niitä koskevasta verosääntelystä. Työryhmän tehtävänä on tarkastella myös niitä ongelmia, joita on havaittu liittyvän rajat ylittäviin tilanteisiin esimerkiksi sijoitusrahastojen osalta. Hankkeen tuloksena olisivat suositukset eri sijoitusmuotojen verokohtelun lähentämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Selvityksen tuloksista riippuen tuloksena voisi joiltain osin olla luonnos hallituksen esitykseksi.

Valtiovarainministeriö on asettanut 21.12.2016 työryhmän arvioimaan sijoitusrahastolain uudistamista (asettamispäätös VM 111:00/2016). Kyseisen työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2018. Työryhmä ottaa työssään huomioon sijoitusrahastolain uudistamista arvioivan työryhmän tulokset.

Pääomatuloverotukseen keskeisesti sisältyvää osinkoverotusta on juuri tarkasteltu valtiovarainministeriön asettamassa yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmässä ja työryhmän ehdotukset osinkoverotuksen muuttamiseksi on esitetty 9.2.2017 julkistetussa raportissa (Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti, valtiovarainministeriön julkaisu 12/2017). Osinkoverotuksen tarkastelu jää työryhmän toimeksiannon ulkopuolelle.

Työryhmä kuulee työnsä aikana Pörssisäätiötä, Suomen pääomasijoitusyhdistystä ja Osakesäästäjien keskusliittoa. Työryhmä voi kuulla myös muita tahoja.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta tehdään selvitys vaalikauden aikana. Lisäksi hallitusohjelma sisältää kirjauksen, jonka mukaan kertamaksullisen eläkkeen verokohtelu selvitetään.