Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä

VM174:00/2019 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on määritellä automatisoidun talousraportoinnin tarkempia tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM174:00/2019

Asianumerot VN/13440/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2020 – 12.10.2021

Asettamispäivä 15.1.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmän tavoitteena on pitää yllä eri tietoaineistoissa käytettävien käsitteiden ja kuvausten yhteentoimivuutta, jotta julkisen hallinnon taloutta ja toimintaa kuvaavia tietoja voidaan yhdistää vaihtuvien tietotarpeiden mukaisesti eri käyttötarkoituksiin sekä eri sovelluksiin. Yhteistyöryhmän työ koskee kuntien ja valtionhallinnon käyttämiä talouden yhteisiä taloustietojen määrityksiä.
Ylläpidon yhteistyöryhmän määrityksiin perustuen valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin vuosittain tarkemmin seuraavalla tilikaudella toimitettavien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on määritellä automatisoidun talousraportoinnin tarkempia tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia.

Lähtökohdat

Valtiovarainministeriö asetti 5.9.2012 Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma), jossa on tuotettu hallinnon käyttöönotettavaksi yhteisinä tuotoksina kuntien talouden seurantaa, raportointia ja tietojen käyttöä koskevia määrityksiä,toimintatapoja ja palveluita.
Ylläpidon yhteistyöryhmän työ on osa Kuntatieto-ohjelman tuotosten käyttöönottotoimenpiteitä ja ylläpitoa.