Arktinen neuvottelukunta

VNK019:00/2016 Toimielin

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK019:00/2016

Asianumerot VNK/1690/05/2016 (VNK/851/05/2018)

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 10.1.2017 – 31.10.2019

Asettamispäivä 10.1.2017

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Arktinen neuvottelukunta kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa ja edistää sen tavoitteiden toteutumista. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä tunnetuksi arktisia kysymyksiä ja kirkastaa arktista identiteettiä. Neuvottelukunta keskustelee säännöllisesti kansainvälistä arktista politiikkaa koskevista kysymyksistä, kuten Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudesta ja EU:n arktisesta politiikasta.

Lähtökohdat

Suomi hakee arktisesta toiminnasta kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä arktista ympäristöä kunnioittaen. Suomen arktisen strategian johtoajatus on tehdä Suomesta kestävän kehityksen edelläkävijä arktisella alueella. Hallitus linjasi strategian painopisteitä syyskuussa 2016. Suomi haluaa olla keskeinen ratkaisujen tuottaja erilaisissa arktisen kehityksen pulmakysymyksissä innovatiivisten tuotteiden ja toimintatapojen avulla. Erityisesti korostetaan arktisen osaamisen, kestävän matkailun ja niihin liittyvien infrastruktuurin ratkaisujen painopistealueita. Tavoitteena on, että Suomi on johtava toimija kansainvälisessä arktisessa politiikassa EU:ssa ja globaalisti.

Lisätietoja