Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmä

VNK033:00/2021 Toimielin

Työryhmän jäsenet koordinoivat ja huolehtivat hallinnonalojensa näkökulmien huomioimista muun muassa Arktisen politiikan strategian laatimisessa.

Työryhmän jäsenet koostuvat ministeriöiden ja sidosryhmäorganisaatioiden edustajista. Työryhmä kokoontuu valtioneuvoston kanslian johdolla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK033:00/2021

Asianumerot VN/18371/2021

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 9.3.2020 – 31.10.2023

Asettamispäivä 9.3.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Tavoite Suomi vahvistaa arktista yhteistyötä

Keino Tehdään Valtioneuvoston periaatepäätös arktisen politiikan strategiasta

Tavoitteet ja tuotokset

Arktisen politiikan strategian ohjausryhmä asetettiin valtioneuvoston kanslian päätöksellä 6.2.2020. Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmä tukee ohjausryhmän työtä arktisen politiikan strategian laatimisessa ja muissa hallitusohjelman arktista politiikkaa koskevissa toimeksiannoissa. Työryhmän jäsenet koordinoivat ja huolehtivat hallinnonalojensa näkökulmien huomioimista tässä työssä.

Tiivistelmä

Työryhmän jäsenet koordinoivat ja huolehtivat hallinnonalojensa näkökulmien huomioimista muun muassa Arktisen politiikan strategian laatimisessa.

Työryhmän jäsenet koostuvat ministeriöiden ja sidosryhmäorganisaatioiden edustajista. Työryhmä kokoontuu valtioneuvoston kanslian johdolla.

Lähtökohdat

Arktisen yhteistyön vahvistamisen tavoite on mainittu pääministeri Marinin hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen.

Hallitusohjelman mukaisesti laaditaan uusi arktisen politiikan strategia, joka ottaa huomioon pitkäjänteisesti Suomen tavoitteet alueella ja tarvittavat toimintaresurssit.