Arktinen neuvottelukunta

VNK055:00/2020 Toimielin

Arktinen neuvottelukunta kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK055:00/2020

Asianumerot VN/4460/2019

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 3.2.2020 – 31.10.2023

Asettamispäivä 3.2.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Arktisen neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja seurata hallitusohjelman arktisen yhteistyön vahvistamisen linjausten toteutumista. Neuvottelukunnan päätehtävä on tukea uuden arktisen politiikan strategian laatimista ja strategian toimeenpanon toteutumista.

Tiivistelmä

Arktinen neuvottelukunta kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa.