Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

VNK101:00/2020 Kehittäminen

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK101:00/2020

Asianumerot VN/19566/2020

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 2.9.2020 – 30.6.2023

Asettamispäivä 8.9.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista. Ohjausryhmä voi käynnistää hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta haetaan. Ohjausryhmä osallistuu lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vuosien 2021-2027 rahoituskauden valmisteluun ja toimeenpanoon meripolitiikan osalta.

Tiivistelmä

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista.