Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

YM008:00/2019 Säädösvalmistelu

Valmistellaan valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM008:00/2019

Asianumerot VN/3501/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Noora Herranen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 401
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Keskeistä ehdotuksessa on säätää valtionavustuksen enimmäismäärästä pilaantuneisuuden selvittämisessä ja alueen puhdistamisessa. Asetuksella säädetään myös avustuksen soveltuvuudesta EU:n sisämarkkinoille sekä täsmennetään Pirkanmaan ELY-keskuksen kestävän riskienhallinan edistämistehtävää ja avustushakemukseen liitettäviä tietoja ja selvityksiä.

Tiivistelmä

Valmistellaan valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta.

Lähtökohdat

Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettu laki (246/2019, voimaan 1.1.2020) ja valtionavustuslaki (688/2001) valtuuttavat antamaan valtioneuvoston asetuksen. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä harkinnanvaraisesta avustusjärjestelmästä ja siten selkiytetään järjestelmän käyttöä.

Lisätietoja