Erityisryhmien investointiavustuslain muuttaminen

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

YM012:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kohtuuhintaisten opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa. Tätä varten muutetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin. Muita avustuksen ehtoja ei muuteta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM012:00/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.7.2019 – 30.11.2019

Asettamispäivä 9.7.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.9.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että hallitusohjelman (s. 52) mukaisesti lisätään opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista ja korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa 10 prosentista 15 prosenttiin.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 15 prosenttiin. Alimman tukiluokan mukaisilla avustuksilla tuetaan etupäässä opiskelijoille ja nuorille tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on lisätä opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa ja siten parantaa opiskelijoiden ja nuorten asumistasoa kasvukeskuksissa. Lakimuutos on tarkoitus toteuttaa ja saada voimaan mahdollisimman nopeasti.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kohtuuhintaisten opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa. Tätä varten muutetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin. Muita avustuksen ehtoja ei muuteta.

Lähtökohdat

Hanke perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan, jonka mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista lisätään ja erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa korotetaan 10 prosentista 15 prosenttiin. Eri selvitysten mukaan korkea vuokrataso kasvukeskuksissa vaikeuttaa opiskelijoiden ja muiden nuorten elämää. He joutuvat tinkimään esimerkiksi asumisväljyydestään muuta väestöä enemmän. Erityisille opiskelija- ja nuorisoasunnoille arvioidaan olevan lisätarvetta kasvukeskuksissa ja etenkin pääkaupunkiseudulla.