Aurinkovoimaloiden kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevan oppaan valmistelu

YM014:00/2023 Kehittäminen

Uusiutuvan energian tuotannon edistäminen on keskeisessä asemassa vihreässä siirtymässä. Erityisesti suurten aurinkovoimaloiden rakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Kaavoituksella ja rakentamista koskevilla luvilla yhteen sovitetaan aurinkovoimaloiden rakentamista muuhun alueidenkäyttöön ja ympäristöön. Sujuvat ja mahdollisimman yhtenäiset käytän

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM014:00/2023

Asianumerot VN/7459/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 9.3.2023

Tavoitteet ja tuotokset

Oppaan tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää suurten aurinkovoimaloiden kaavoituksessa ja rakentamisessa sovellettavia käytäntöjä:

- selvittämällä ja kokoamalla yhteen aurinkovoimaloiden merkittävimmät ympäristövaikutukset erityisesti kaavoituksen ja rakentamista koskevien lupien näkökulmasta,
- esittämällä näkemys aurinkovoimaloiden toteuttamisessa sovellettavista kaavoitus- ja lupamenettelyistä ottaen huomioon aurinkovoimaloiden erilaiset sijoittumispaikat, ja
- huolehtimalla vuorovaikutuksesta keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Ohjausryhmä voi lisäksi työnsä pohjalta tehdä esityksiä aurinkovoimaloiden rakentamista koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sekä esittää muita tarpeelliseksi katsomiaan näkemyksiä aurinkoenergian edistämiseksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

Tiivistelmä

Uusiutuvan energian tuotannon edistäminen on keskeisessä asemassa vihreässä siirtymässä. Erityisesti suurten aurinkovoimaloiden rakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Kaavoituksella ja rakentamista koskevilla luvilla yhteen sovitetaan aurinkovoimaloiden rakentamista muuhun alueidenkäyttöön ja ympäristöön. Sujuvat ja mahdollisimman yhtenäiset käytän