EU:n biodiversiteettistrategian mukaiset kansalliset sitoumukset, valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu

YM014:00/2024 Kehittäminen

Biodiversiteettisitoumusten tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa Suomessa erityisesti luonto- ja lintudirektiivien osalta ja vaikuttaa siten luontokadon pysäyttämiseen. Jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukan suojelun tavoite sisältyy tähän kokonaisuuteen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM014:00/2024

Asianumerot VN/7491/2024

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2024 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 7 Puhtaan energian Suomi

Alaluku 7.5 Suomi vaalii arvokasta luontoaan

Yhteyshenkilö
Outi Ala-Honkola, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 431
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen biodiversiteettisitoumusten tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa Suomessa erityisesti luonto- ja lintudirektiivien osalta ja vaikuttaa siten luontokadon pysäyttämiseen. Sitoumuksissa esitetään Euroopan komissiolle miten epäsuotuisalla suojelutasolla olevien luonto- ja lintudirektiivin lajien ja luontotyyppien heikkeneminen pysäytetään ja minkä lajien ja luontotyyppien suojelutason kehityssuunta käännetään paranevaksi vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksissa esitetään myös miten Suomi aikoo edistää EU:n yhteisen 30 % suojelupinta-alatavoitteen ja 10 % tiukan suojelun tavoitteen saavuttamista. Jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukan suojelun tavoite sisältyy tähän kokonaisuuteen. Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerien valmistelu on osa hanketta.

Tiivistelmä

Biodiversiteettisitoumusten tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa Suomessa erityisesti luonto- ja lintudirektiivien osalta ja vaikuttaa siten luontokadon pysäyttämiseen. Jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukan suojelun tavoite sisältyy tähän kokonaisuuteen.

Lähtökohdat

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaat ovat sitoutuneet 17 avaintavoitteeseen, joista kolme koskee luonnonsuojelualueverkoston kehittämistä ja 14 muuta ennallistamista ja elinympäristöjen parantamista. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on muun muassa, että oikeudellisen suojelun piirissä on 30% EU:n maa- (sisältäen sisävedet) ja 30% merialueista ja että 10% on tiukasti suojeltu. Lisäksi edellytetään kaikkien jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelua.
Komissio edellyttää, että jäsenmaat antavat kaksi sitoumusta avaintavoitteisiin liittyen. Laji- ja luontotyyppisitoumuksessa kuvataan toimet, joilla turvataan epäsuotuisella suojelutasolla olevien luonto- ja lintudirektiivin lajien ja luontotyyppien suojelutaso sekä valitaan lajit ja luontotyypit, joiden suojelutason kehityssuunta käännetään paranevaksi. Parannettavien joukkoon tulee valita 30 % epäsuotuisalla suojelutasolla olevista direktiivilajeista ja -luontotyypeistä. Pinta-alasitoumuksessa jäsenmaat esittävät, miten ne aikovat edistää EU:n yhteisen 30 % suojelupinta-alatavoitteen ja 10 % tiukan suojelun tavoitteen saavuttamista. Vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukan suojelun tavoite sisältyy tähän kokonaisuuteen. Suomessa tärkeä periaate tavoitteiden saavuttamisessa on vapaaehtoisuus. Helmi- ja METSO-ohjelmat tukevat osaltaan tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja