Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallinnan ja niiden haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

YM021:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmistellaan valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettava uusi asetus. Sitä sovellettaisiin kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin myönnettäviin avustuksiin. Asetus sisältäisi säännökset mm. avustettavista hankkeista, saajista ja avustuksen myöntämisen edellytyksistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM021:00/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.3.2020 – 6.10.2020

Asettamispäivä 26.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella valtioneuvoston asetus, joka muodostaisi kokonaisuuden yhdessä valtionavustuslain kanssa. Asetusta soveltaen hankkeisiin myönnettäisiin valtionavustusta määrärahojen puitteissa.

Tiivistelmä

Valmistellaan valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettava uusi asetus. Sitä sovellettaisiin kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin myönnettäviin avustuksiin. Asetus sisältäisi säännökset mm. avustettavista hankkeista, saajista ja avustuksen myöntämisen edellytyksistä.

Lähtökohdat

Taustalla ovat pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukset.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on
•tehostaa vesistökuormituksen vähentämistä kaupunkien hulevesien hallinnalla ja käsittelyllä,
•vähentää haitallisten aineiden päästöjä tehostamalla jätevesien käsittelyä ja käyttämällä hulevesien pidättämiseen ja imeyttämiseen luontopohjaisia menetelmiä, kuten kosteikkoja ja virkistysalueita, sekä
•jakaa tietoa haitallisten aineiden, myös muovien, esiintymisestä ja vaikutuksista vesiympäristössä.

Valtionavustuslaki ja annettava asetus muodostaisivat toimivan kokonaisuuden. Valtionavustuksen harkinnan perusteet sisältyvät jatkossa lainsäädäntöön.

Lisätietoja