Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (tukijärjestelmä)

YM023:00/2020 Säädösvalmistelu

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lainvalmisteluhankkeen myötä lisättävän uusi luku, jossa säädettäisiin eräiden luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edistämiseksi tehtävien kunnostus-, ennallistamis- ja hoito-toimenpiteiden tukemisesta valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM023:00/2020

Asianumerot VN/6697/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.4.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 7.4.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 116/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta sekä tarvittavat tukikohtaiset valtioneuvoston asetukset.

Tiivistelmä

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lainvalmisteluhankkeen myötä lisättävän uusi luku, jossa säädettäisiin eräiden luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edistämiseksi tehtävien kunnostus-, ennallistamis- ja hoito-toimenpiteiden tukemisesta valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista.

Lisää aiheesta