Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018-2024

YM025:00/2020 Kehittäminen

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä Suomessa.

Sosiaalinen media: #kuntienilmastoratkaisut

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM025:00/2020

Asianumerot VN/1540/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2018 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.1.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Yhteyshenkilö
Veera Visuri, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 325
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tärkeimpiä osatavoitteita
• Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
• Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
• Paikallisten ja alueellisten ilmastoratkaisujen rahoitus
• Parhaiden ilmastotyökalujen ja -toimintamallien levittäminen ja rahoittaminen

Tiivistelmä

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä Suomessa.

Sosiaalinen media: #kuntienilmastoratkaisut

Lähtökohdat

Kunnat ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sillä kuntien aktiivinen ilmastotyö edistää eri sektoreiden päästövähennyksiä suoraan. Kunnat vastaavat alueillaan mm. kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta ja rakennusten lämmitysvalinnoista. Omien ilmastotekojensa lisäksi kunnat voivat monin tavoin edistää asukkaiden, elinkeinoelämän, maatalousyrittäjien ja muiden sidosryhmien ilmastotyötä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, innostajina ja vauhdittajina.

Parhaimmillaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen ilmastotyö on laajan ja monimuotoisen konsortion tavoitteellista ja kunnianhimoista yhteistoimintaa, todellista joukkuepeliä. Kuntien ja maakuntien tähtäimessä on ilmastolain tavoitteen mukaisesti hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Monet edelläkävijäkunnat tähtäävät hiilineutraaleiksi valtakunnan tavoitetasoa nopeammin, vuoteen 2030 mennessä, edistyksellisimmät jopa vuoteen 2025 mennessä!

Lisätietoja

Lisää aiheesta