Siirtoasiakirjarekisterin suunnittelu- ja toteutushanke

Siirtoasiakirjarekisterin suunnittelu- ja toteutushanke

YM026:00/2020 Kehittäminen

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan SIIRTO-rekisteri Suomen sisäisissä eräiden jätteiden jätekuljetuksissa käytettävien siirtoasiakirjojen tietojen rekisteröintiä varten. Rekisteröinti alkaa 1.9.2022. Rajapinta tietojen toimittamiseksi rekisteriin on testattavissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM026:00/2020

Asianumerot VN/10771/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.4.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on luoda ns. siirtoasiakirjarekisteri Suomen sisäisissä eräiden jätteiden jätekuljetuksissa käytettävien siirtoasiakirjojen tietojen rekisteröintiä varten. Rekisteriin on tarkoitus kerätä eräitä jätteitä koskevia tietoja jätteiden kuljetuksen yhteydessä syntyvien asiakirjojen avulla. Rekisteriin toteutetaan rajapinta, jonka avulla tiedot voidaan toimittaa tietojärjestelmistä, joissa siirtoasiakirjat tehdään. Lisäksi, mikäli käytössä on edelleen paperisia siirtoasiakirjoja, niiden tiedot toimitetaan siirron jälkeen rekisteriin asiointikäyttöliittymän kautta. Tavoitteena on näin kerätä nykyistä kattavampaa ja tarkempaa tietoa jätteistä mm. seurantaa, valvontaa, tilastointia ja EU-raportointia varten sekä pyrkiä mahdollistamaan erityisesti vaarallisen jätteen seuraaminen nykyistä tehokkaammin.

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan SIIRTO-rekisteri Suomen sisäisissä eräiden jätteiden jätekuljetuksissa käytettävien siirtoasiakirjojen tietojen rekisteröintiä varten. Rekisteröinti alkaa 1.9.2022. Rajapinta tietojen toimittamiseksi rekisteriin on testattavissa.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on EU:n muuttunut jätedirektiivi ja ns. POP-jäteasetus, jotka edellyttävät nykyistä tarkempaa seurantaa vaarallisesta jätteestä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävistä ns. POP-jätteistä. Lisäksi esimerkiksi jätehuollon seurantaan, jätteiden tilastointiin, eri toimintojen valvontaan ja EU:n kiristyvään jäteraportointiin tarvitaan nykyistä kattavampaa ja tarkempaa tietoa, johon siirtoasiakirjatietojen rekisteröiminen osaltaan vastaa.