Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

YM030:00/2018 Säädösvalmistelu

Muutosten avulla saatetaan ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädäntö vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain sääntelyä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM030:00/2018

Asianumerot VN/4433/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden tietosuojaa koskevien säännösten muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.1.2020
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä tehtäisiin ympäristöministeriön eräisiin lakeihin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen yleislain säätämisestä aiheutuvat muutokset.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Lehtonen, Asiantuntija
puh. +358 295250287
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä tehtäisiin ympäristöministeriön eräisiin lakeihin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen yleislain säätämisestä aiheutuvat muutokset.

Tiivistelmä

Muutosten avulla saatetaan ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädäntö vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain sääntelyä.