Valtioneuvoston asetus arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä

YM034:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM034:00/2018

Asianumerot VN/23338/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.3.2018 – 16.6.2022

Asettamispäivä 27.3.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä.

Rakennusala on odottanut pitkään ”Betonimurske-EOW-asetusta” (EOW = End of waste = ei enää jätettä). Säädöksen toivotaan avaavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusalalle. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen EOW-asetus. Tavoitteena on keventää sääntelyä ja sujuvoittaa toimintaa.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.

Lähtökohdat

Asetusta valmistellaan hallituksen vuoden 2016 toimintasuunnitelman pohjalta tehtyyn selvitykseen (YMra 9/2018) perustuen. Kansallisten ei enää jätettä -säädösten valmistelu aloitettiin tuolloin betonimurskeelle ja käsitellylle jätteenpolton kuonalle.