Ilmastoviestinnän ohjausryhmä

YM037:00/2018 Kehittäminen

Ilmastoviestinnän ohjausryhmä koordinoi valtionhallinnon ilmastoviestintää.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM037:00/2018

Asianumerot VN/6162/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 3.1.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Ilmastoviestintäkoordinaation tavoitteena on tehostaa valtionhallinnon yhteistä ilmastoviestintää, mutta ei muuttaa eri organisaatioiden viestintävastuita. Jokainen organisaatio vastaa jatkossakin oman vastuualueensa viestinnästä.

Yhteistyöorganisaatioiden viestintää tukevia yhteisiä viestinnän keinoja ja välineitä ovat esimerkiksi: koulutustilaisuudet ja seminaarit, kyselyt, kampanjat tai yksittäiset viestintäprojektit (ml. sosiaalinen media), muu toimittaja- ja sidosryhmäyhteistyö, ilmastoviestinnän osaamisen vahvistaminen

Tiivistelmä

Ilmastoviestinnän ohjausryhmä koordinoi valtionhallinnon ilmastoviestintää.

Lähtökohdat

Ilmastonmuutos ilmiönä tunnetaan Suomessa melko hyvin, mutta tarve ilmastotiedolle ja -viestinnälle kasvaa edelleen. Erityisesti kansalaisten, kuntien ja yritysten sitouttaminen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen edellyttää tehostettua viestintää.