Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen ja ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttaminen

YM038:00/2022 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (1286/2015) ja ympäristöministeriön työjärjestystä (1183/2020) esitetään muutettavaksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM038:00/2022

Asianumerot VN/26195/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 3.10.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Johanna Korpi, Lainsäädäntöjohtaja
puh. +358 295 250 278
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Nykyisestä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön tulosalueesta muodostettaisiin osasto, jonka nimeksi tulisi konserniohjaus ja kansainväliset asiat –osasto. Nykyisen ympäristönsuojeluosaston nimi muutettaisiin ilmasto- ja ympäristönsuojeluosastoksi. Myös ympäristöministeriön asetusta työjärjestyksestä on tarkoitus muuttaa valtioneuvoston asetuksen uudistamisen myötä. Muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (1286/2015) ja ympäristöministeriön työjärjestystä (1183/2020) esitetään muutettavaksi.