Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos)

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet -selvityshanke

YM039:00/2018 Kehittäminen

Hankkeessa tuotetaan tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM039:00/2018

Asianumerot VN/6814/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2018 – 15.12.2019

Asettamispäivä 29.10.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on arvioida lainsäädäntömuutosten tarvetta ja sen lisäksi tarkastella eri ohjauskeinojen vaikuttavuutta.

Hankkeessa laaditaan selvitys "Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet”.

Tarkempia tietoja saa toteutussuunnitelmasta sekä hankkeen www-sivuilta.
- Hankkeen muistio keskeisistä näkökohdista (7.3.2019)on saatavilla kts.
www.syke.fi/hankkeet/ymparistollinenlupamuutos


Selvityshankkeen rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjausryhmässä on lisäksi myös oikeusministeriön edustaja.

Lähtökohdat

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa EU-oikeuden vaatimuksista ja ympäristöpoliittisesta viitekehyksestä.

Lisätietoja