Esteettömyystyöryhmä 2022–2023

YM045:00/2022 Toimielin

Ympäristöministeriön asettaman esteettömyysryhmän tehtävänä on muodostaa rakennetun ympäristön esteettömyyden tilannekuva ja tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmään kuuluu jäseniä sekä eri ministeriöistä että järjestöistä ja muista sidosryhmistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM045:00/2022

Asianumerot VN/28998/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 31.3.2023

Asettamispäivä 15.12.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on muodostaa rakennetun ympäristön esteettömyyden tilannekuva ja tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmä laatii hankkeesta raportin.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriön asettaman esteettömyysryhmän tehtävänä on muodostaa rakennetun ympäristön esteettömyyden tilannekuva ja tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmään kuuluu jäseniä sekä eri ministeriöistä että järjestöistä ja muista sidosryhmistä.

Lähtökohdat

Tällä hetkellä esteettömyyden tarkastelu rakennetussa ympäristössä toteutuu siinä vaiheessa, kun rakennuslupahakemusta käsitellään. Esteettömyyden toteutumisen tarkastelu ei riittävällä tavalla kata olemassa olevan ympäristön esteettömyyttä, erityisesti palvelujen sijoittamiseen liittyviä tilanteita.

Lisää aiheesta