Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

Päätöksenteon valmisteluun ja hallinnon kehittämiseen voi osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi lausuntokierroksilla.

Ministeriöiden lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet