FI SV

Kataisen hallituksen hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma

Pääministeri Kataisen hallitus vahvisti 5. lokakuuta 2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
Hallituksen strateginen toimeenpanosuunnitelma
Hallitus valitsi kärkihankkeensa 5.10.2011

Hallituksen kolme painopistealuetta ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät kärkihankkeet kuuluvat hallituksen erityisen panostuksen ja seurannan piiriin. Niiden etenemistä sekä tarkistustarvetta arvioidaan hallituksen vuotuisessa, alkuvuoteen sijoittuvassa strategiaistunnossa. Ensimmäinen strategiaistunto pidettiin vuoden 2012 alussa.

Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvistä kärkihankkeista lainsäädäntöhankkeet muodostavat hallitusohjelman mukaisen lainsäädäntösuunnitelman.
Lainvalmistelun kehittäminen - oikeusministeriö
Valtiontalouden tarkistetut kehykset vuosille 2012-2015